ספרי ווינטר בלו, ילדת פיות, מאת אשכר ארבליך בריפמן